error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Logo kirken

Ledig stilling som sokneprest med Inderøy, Mosvik, Røra og Sandvollan sokn som tjenestested

Innerst i Trondheimsfjorden ligger Inderøy: en kommune med 6700 innbyggere og et rikt kultur- og næringsliv. Aller best er kommunen kanskje kjent for det vakre kulturlandskapet, Den gylne omvei og verdens beste skiløper: Petter Northug.

Sentralt i landskapet står også folkekirka. «Best – i lag» er mottoet til Inderøy kommune. Det ønsker også kirka i Inderøy å leve etter. Derfor har vi et tett samarbeid med lokale lag og foreninger, med næringsliv og med offentlige og private aktører.

Kirkekontoret på Inderøy har som mål å være et servicekontor for Inderøys befolkning innen kirkelig sektor og gravferd. Derfor er vi opptatt av å tenke fleksibelt og løsningsorientert i arbeidet. Vi legger vekt på å ha et godt samarbeid i staben, og vi setter stor pris på humor i vårt arbeidsmiljø.

Vurderer du å søke stillingen, inviterer vi deg/dere herved til å komme og se Inderøy og møte oss som bor og arbeider her. Ta kontakt med sokneprest Ottar Strand på telefon 92 69 11 15

Nord-Innherad prosti

Nord-Innherad prosti består av kommunene Steinkjer, Inderøy, Verran, Namdalseid og Snåsa og har ca. 34.000 innbyggere. Folkekirka står sterkt og medlemstallet ligger på godt over 90 %. Prostiet har 17 sokn og 5 fellesråd som betjenes av 9 sokneprester samt prostiprest og prost. Prostesetet ligger i Steinkjer kommune. Prostilaget er aktivt, med fellesskap og faglig utviklingsarbeid.

Fra 1.mai 2013 er prostiet tildelt trosopplæringsmidler, og arbeidet blant barn og unge er aktivt og engasjerende.

I Nord-Innherad er det en storslagen og variert natur med nærhet til fjell, fjord og hav. Her finner du bygder og kirker med spennende særpreg og sterke røtter i nasjonal og lokal historie. Landbruk og kultur er viktige faktorer i samfunnet.

 

Inderøy, Mosvik, Røra og Sandvollan sokn

Soknene betjenes av to sokneprester som har sete i to sokneråd hver. Prestene deler moderne og hensiktsmessige kontorlokaler med kirkeverge, sekretær, kirketjenere/kirkegårdsarbeider, kantorer, menighetspedagog og renholder. Kontorene befinner seg like ved Sakshaug kirke.

KIRKER

Det er 7 kirker i kommunen: Sakshaug kirke (1869), Heggstad kyrkje (1887), Salberg kyrkje (1715), Mosvik kirke (1884) og Vestvik kirke (1905). I tillegg er det to middelalderkirker: Sakshaug gamle kirke (1184) og Hustad kyrkje (1160).

AKTIVITET

Ved Mosvik, Salberg og Sakshaug er det gode og praktiske kirkestuer som brukes til konfirmantundervisning, koraktiviteter, tiltak i trosopplæringen, minnesamvær og andre aktiviteter. Det er et aktivt arbeid blant barn og unge; barnekoret Vivace, søndagsskole og barneklubb, hobbyklubb og speidere tilknyttet KFUK/KFUM. Barnekoret består av ca. 50 medlemmer fra alle sokn i kommunen. De deltar på flere gudstjenester og har dessuten egne konserter og arrangementer. Søndagsskolen på Sakshaug er aktiv og har god oppslutning. Det samme gjelder barneklubben i Mosvik.

Det finnes flere misjonsforeninger i kommunen, og misjonsorganisasjonene er godt representert. Disse har kirka et godt samarbeid med som vi ønsker å opprettholde. Det er bedehus både på Inderøy og i Mosvik, og begge disse driver et godt arbeid blant barn og unge og har egne møter og arrangementer.

Det er et godt samarbeid med ulike lag, foreninger og organisasjoner i kommunen, blant annet med Inderøy besøkstjeneste. Besøkstjenesten er et godt og velfungerende samarbeid mellom kirka, Røde Kors og Sanitetsforeningen. Samarbeidet med skoler og barnehager fungerer også godt.

KULTUR

Musikk- og kulturlivet i kommunen er aktivt, både profesjonelt og på amatørbasis. Kirka samarbeider godt med disse aktørene. Sakshaug kyrkjekor er et av mange kor i kommunen, som i tillegg til egne konserter og arrangementer deltar både som fullt kor og som forsangergruppe ved alle gudstjenester i Sakshaug kirke. Det arrangeres flere festivaler i kommunen gjennom året både innenfor musikk, dans og kunst, der kirka er en aktiv deltager.

STATISTIKK

Folkekirka står sterkt i Inderøy. 89 % av kommunens innbyggere er medlemmer i Den norske Kirke. Oppslutningen om gudstjenester og andre kirkelige handlinger er stor – og økende. Vi har valgt å prioritere kirkemusikalsk arbeid og konfirmantarbeid. Her er det et blomstrende korarbeid blant barn og unge, og i år ble 90 % av 9. klassingene konfirmert i kirka – se www.inderoy.kirken.no.

INDERØY KOMMUNE

Kommunen har 6.700 innbyggere, et rikt kulturliv og et yrende næringsliv; spesielt innenfor jordbruk, industri og tjenesteytende næringer.

Inderøy ligger et par mil fra Steinkjer, Verdal og Levanger – med et stort arbeidsmarked. En times tog- eller biltur fra Inderøy har vi Værnes flyplass, og videre en halvtime sørover ligger Trondheim.
Inderøy kommune har som motto: «Best – i lag». Det vil vi leve etter – også i kirka. Det betyr at kirka samarbeider mye med lag og foreninger, det offentlige og private aktører og næringsliv.

I kommunen er det mange barnehager, både kommunale og private, 6 barneskoler, 1 ungdomsskole, 1 videregående skole og 1 folkehøgskole. Det er 2 sykehjem i kommunen samt omsorgsboliger i tilknytning til disse.

 

For mer informasjon viser vi til bispedømmets hjemmeside: https://kirken.no/nidaros, prost Gustav Danielsen, tlf. 48 21 41 41 og sokneprest i Inderøy Ottar Strand, tlf. 92 69 11 15.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning, tjenestebolig og husleie. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og bosted.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

 

Søknad ønskes elektronisk via www.kirkejobb.no.

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester, blant annet:

 • gudstjenester, begravelser og vigsler
 • konfirmantarbeid og annet trosopplæringsarbeid
 • diakonalt arbeid
 • teamarbeid
 • ha sete i to sokneråd

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en prest som kan fylle stillingen i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest», jfr. § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Søkeren bør ha erfaring som bidrar til at oppgavene for stillingen og utfordringene som er beskrevet for menighetene blir ivaretatt.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Sandvollan og Røra sokn har nynorsk som målform, mens Inderøy og Mosvik sokn har bokmål. Alle skolene og kommunen bruker bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:

 • er kontaktskapende og har evne til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement med lag og foreninger i bygdene, de kristne organisasjonene og kommunen.
 • har evne til å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere.

 

Vi tilbyr

 • Stillingen som sokneprest er plassert i kode 1555. LR 45. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Pensjonsordning.
 • Skyssgodtgjøring.
 • Det tilbys tjenestebolig til stillingen, men presten har også anledning til å skaffe seg egen bolig. Det er ønskelig at presten bor i et av soknene.

Nidaros bispedømme arbeider etter en strategisk plan som er gitt overskriften: "Kirka i Nidaros - her hører vi til". Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning. Bispedømmet er IA-virksomhet og vårt mål er å få en balansert alders - og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Vurderer du å søke stillingen, inviterer vi deg/dere herved til å komme og se Inderøy og møte oss som bor og arbeider her. Ta kontakt med sokneprest Ottar Strand på telefon 92 69 11 15.

Skjema