error_outline
15. september kl. 18:00

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Ledige tomter

Her finnes oversikt over ledige tomter i Inderøy kommune.

 Utøy

Jætåsen
Boligområde der det fortsatt er ledig 6 byggeklare tomter.

Tomtene ligger med god utsikt øverst i feltet. Samtlige tomter grenser ut mot friområder og varierer i areal mellom 1 og 1,2 daa.

Jætåsen har gangavstand til
skole, barnehage og butikk.
 

Ledige tomter Jætåsen

Adresse Pris eksl. omkostninger Pris inkl. omkostninger
Skogvegen 19 kr. 194 000 kr. 199 910
Skogvegen 24 kr. 190 000 kr. 195 810
Skogvegen 25 kr. 193 000 kr. 198 880
Skogvegen 26 kr. 191 000 kr. 196 830
Skogvegen 27 kr. 197 000 kr. 202 980
Skogvegen 29 kr. 185 000 kr. 190 680

 

For tomter med opsjon – kontakt ev. firma som har opsjon:

 

Last ned bekrivelse.    Kart for nedlasting    Oversiktskart - link

 

I eldre del av Jætåsen er det noen tomter til redusert pris.

Ledige tomter Jætåsen, eldre del
Adresse Pris eksl. omkostninger Pris inkl. omkostninger
Bergvegen 4 kr. 54 040 kr. 61 119
     

 

 
Sandvollan
Langåsen - Småland
Kommunen har 13 regulerte boligtomter i Langåsen. Dette feltet blir opparbeidet og oppstartet salg fra tidlig i 2015.
Her er en flott film som viser området godt https://www.youtube.com/watch?v=A4xbVdY2x70
 
 
 
 
 
Framverran
 
 
Ledige tomter Vennesfeltet
Adresse Pris eksl. omkostninger Pris inkl. omkostninger
Vennesfeltet 2 kr. 75 000 kr. 77 930
Vennesfeltet 4 kr. 75 000 kr. 77 930
Vennesfeltet 6 kr. 75 000 kr. 77 930
Vennesfeltet 8 kr. 75 000 kr. 77 930
Vennesfeltet 9 kr. 75 000 kr. 77 930
Vennesfeltet 10 kr. 75 000 kr. 77 930
Vennesfeltet 12 kr. 75 000 kr. 77 930
     
Vennesfeltet 16 kr. 75 000 kr. 77 930
Vennesfeltet 18 kr. 75 000 kr. 77 930

For tomter med opsjon – kontakt ev. firma som har opsjon:

 

 Kart

 
 
Mosvik
 
 
Ledige tomter Neset
Adresse Pris eksl. omkostninger Pris inkl. omkostninger
     
Nernesvegen 19 kr. 30 000 kr. 31 810

For tomter med opsjon – kontakt ev. firma som har opsjon:

Kart

 
 
Private tomter
Det finnes ledige regulerte boligtomter i privat eie:
Schulsvian (Sandvollan)
Fjordgløtt (Mosvik)
Langaunet (Framverran)
Hovd Østre (Trongsundet)
Hovd Vestre (Trongsundet)
Saksmoen - 18 nye eneboligtomter på Straumen
Bergsli - 8 nye eneboligtomter på Straumen
 
I tillegg åpner kommuneplanen for spredt boligbygging i flere utvalgte områder av kommunen. Bygging i disse områdene forutsetter privat avtale med grunneier og privat ordnet veg, vann og avløp.
Prosjekterte og brukte leilighets- og enebolig prosjekt i hele Inderøy er utlagt på Finn.no finnes på linken nedenfor.

Finn.no - Inderøy
For spørsmål ang. ledige tomter kontakt Tor Arne Thune, tlf 746 051 75 eller per e-post til tomtesalg@inderoy.kommune.no

Skjema