error_outline
03. desember kl. 16:09

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nye besøksrutiner Inderøyheimen fra og med 18.05.2020

I skrivet fra folkehelseinstituttet ”Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser ved covid-19 (koronasykdom)” som ble publisert 29.02.20 og oppdatert 08.05.20, står det råd om hva som skal gjelde ved besøk hos beboere uten covid-19 og hos beboere med bekreftet covid-19.

Digital besøkstid i institusjon

Digital besøkstid i institusjon og omsorgsbolig

Informasjon til pårørende
Vi har nå etablert en digital løsning for å ha kontakt med beboere på Inderøyheimen eller i omsorgsboligene som har besøksrestriksjoner.

Som de fleste har registrert er det innført besøksrestriksjoner på Inderøyheimen og i omsorgsboliger med bemannet personell. Dette er utført for å skjerme våre mest sårbare innbyggere for smitterisiko. 

 

Samtidig nærmer vi oss påske - en høytid der man mange ønsker å besøke sine som bor på Inderøyheimen eller i omsorgsboliger som har besøksrestriksjoner. Vi har forståelse for at situasjonen er vanskelig for både pasienter og pårørende, men vi vurderer at de tiltakene som er satt i verk er nødvendige for å unngå unødvendig risiko og smitte.

 

Hvordan ta i bruk videokontakt?

Inderøy kommune har tatt i bruk Google Duo som åpner for muligheten til videobesøk med de som bor på Inderøyheimen og i omsorgsboliger som har besøksrestriksjoner.

 

Vi i Inderøy kommune oppfordrer derfor alle som ønsker kontakt med sine om å ta i bruk Google Duo eller bruke telefonen både nå og i påskehøytiden. 

 

Informasjon og veiledning finner du her 

Behov for helsehjelp?

Korona-situasjonen har ført til at legekontor og sykehus må nedprioritere en del aktivitet. Mange i risikogruppen er også redd for å bli smittet om de oppsøker helsetjenesten. Det kan føre til at mange vegrer seg for å ta kontakt ved sykdom, og at en del dermed kan ta kontakt for sent.

Kommuneoverlege Guri Falch ønsker å oppfordrer alle med behov for helsehjelp til å ta kontakt med helsetjenesten. Ved akutt behov (minutter) ring 113, om det haster (ila. timer) ta kontakt med legevakt på 116117. Om du ikke trenger hjelp så raskt som innen få timer/samme dag – ta kontakt med fastlegekontoret på telefon (ikke ved oppmøte).

Alle skal få helsehjelp ved behov – uavhengig av smittestatus.

NB! Ved kjent smitterisiko (eks. karantene) eller luftveissymptomer er det viktig å opplyse om dette ved kontakt med helsetjenesten.

Legesenter for luftveisinfeksjoner på Rinnleiret – under etablering

For å hindre smittespredning vil kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal åpne et eget legesenter for innbyggere med kraftig hoste eller andre symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

Legesenteret er under planlegging. Det skal avlaste fastlegekontorene og legevakta. Når senteret åpner vil rutinene bli som vanlig. Du ringer fastlegen din og ber om konsultasjon. Så er det fastlegekontoret som bestemmer hvor og når du skal møte opp.

- Vi må sikre at koronasmitte ikke spres blant innbyggerne via legekontorene. Samtidig er det viktig å unngå at legene blir smittet, forklarer Peter Daniel Aune, leder for Innherred interkommunale legevakt.

Ingen innbyggere skal kjøre direkte til legesenteret på Rinnleiret. Aune understreker at om du blir syk, skal du fortsatt ringe fastlegen din eller legevakta. Legen henviser evt videre til Rinnleiret for videre undersøkelse etter en telefonsamtale eller e-/videokonsultasjon.

Legesenteret på Rinnleiret bemannes av lege og hjelpepersonell og er åpent på dagtid, sju dager i uka. Det skal ikke foretas testing av korononasmitte på Rinnleiret. Legevaktslederen viser til at slik testing skal fortsette som før ved en undersøkelse i bil ved legevakta. Dette gjøres for å begrense spredningen av smitte.

Det er ikke avklart når legesenteret er i gang, men målet er så raskt som mulig. Årsaken til at alle ikke kan testes er at man ikke har kapasitet til å teste alle.

Det er folkehelseinstituttets kriterier som gjelder for hvem som skal testes:

·       Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse

·       Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon

·       Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon

·       Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

·       Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

Tiltak ved ved Inderøy helsestasjon, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos i forbindelse med fødsel og barsel

Viktig informasjon til gravide!

Ledsager eller barn skal ikke være med på svangerskapskonsultasjon ved Inderøy helsestasjon.

 

Fra og med 17.03 gjelder følgende tiltak knyttet til coronasituasjonen ved Føde/Barsel, Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos

 

 • Ledsager skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner, gjelder også ultralyd og poliklinikk på føden kveld og natt
 • Ledsager kan være med når mor er i aktiv fødsel
 • Ledsager kan ikke være med hvis mor blir innlagt til observasjon ved fødeavdelingen
 • Ledsager kan ikke være med på igangsetting av fødsel før mor er i aktiv fødsel, må vurderes i forhold til reiseavstander
 • Det er ikke anledning for ledsager å være med på keisersnitt
 • Ledsager kan være på barsel sammen med mor og barn. Men hvis ledsager velger å dra hjem, kan de ikke komme tilbake på besøk.
 • Føde- og barselavdelingen ellers stengt for alle besøkende.
 • Ledsager med luftveisinfeksjons-symptomer kan ikke komme inn på sykehuset, og dermed heller ikke være med på fødsel. I tilfelle kan mor velge en annen ledsager å ha med under fødsel, men ikke på barsel.
 • Barseloppholdet holdes så kort som mulig. Vi ønsker at nyfødtscreening er tatt av barnet før man reiser hjem fra barsel (tidligst etter 48 timer), dette for å begrense antall polikliniske besøk.
 • Det er ikke anledning til å forlate barsel før hjemreise
 • Det vil inntil videre ikke være tilbud om omvisning i avdelingen

                             

 

Dersom den gravide har spørsmål i forbindelse med fødsel kan de kontakte fødeavdelingen på telefon 74098236 Sykehuset Levanger og telefon 74215700 Sykehuset Namsos

Vi ber om forståelse for innføring av tiltakene og beklager ulempene det medfører for dere. Vi vil legge tilrette for en trygg og god opplevelse under fødsel og barseloppholdet.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet

Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Forbudet omfatter også private som uten formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen, jf. helseberedskapslovens § 1-3 c).

Forbudets varighet

Forbudet mot å foreta utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

Les mer her på hjemmesiden til Helsedirektoratet

Koronavirus - Inderøy helsestasjon informerer (informasjon gitt 11.03.20)

Inderøy helsestasjon oppfordrer alle som har planlagte timer ved helsestasjon og samtidig har symptomer på luftveisinfeksjon om å flytte timen til symptomene har gått over.

Telefonnummer til Inderøy helsestasjon er 74 60 08 46.

Koronavirus - Inderøy legesenter informerer

Inderøy legesenter oppfordrer alle som har planlagte kontroller/timer ved legesenteret OG samtidig har symptomer på infeksjonssykdom om å flytte timen til infeksjonssymptomene har gått over. Dette for å forebygge smittespredning til sårbare pasienter og helsepersonell. (informasjon gitt 9. mars 2020)

Koronavirus - restriksjoner av besøkende

Restriksjoner av besøkende til sykehjem,heldøgns omsorgsboliger og øyeblikkelig  hjelp døgn 

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter. Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjon - les mer her