error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
LOS 2017

LOS ved Inderøy undomsskole

Fra 01.01.2017 har Inderøy ungdomsskole ansatt LOS – medarbeiderne Siri Stene og Maren Brekkvassmo murvold.. Siri og Maren utgjør sammen med Vidar Sakshaug (miljøterapeut) og Merete Røvik (rådgiver) LOS - teamet ved Inderøy ungdomsskole.

Formålet med LOS er at det er personer som skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring. LOS kan hjelpe ungdom som har det vanskelig, ved å samarbeide med andre som kan hjelpe (kontaktlærere, andre lærere på skolen, andre ansatte på skolen, helsesøster, PPT, forebyggende barnevern, lege, politi, advokater og andre hjelpeinstanser)

LOS – teamet retter spesielt sin innsats mot ungdom med høyt skolefravær eller manglende skoletilknytning. LOS vil være en ressurs for ungdom samt gi de større tro på seg selv og bidra til at de mestrer hverdagen.

Den viktigste oppgaven handler om tilstedeværelse for ungdommene. At ungdommene opplever at noen er der for dem!

Skjema