error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Action i sykkelløypa på Sandvollan

Luftige svev på Sandvollan

Mange imponerte tilskuere under åpningen av sykkelløypa på SandvollanDen nye sykkelløypa ved Sandvollan skole åpnet med halsbrekkende stunt 5. juni. Men den kan også brukes av dem som helst har begge hjulene på bakken hele tida.

Det nye tilbudet er som en magnet på barna. Løypa er i bruk på dagtid, kveldstid og i helgene. Den engasjerer både den artistiske- , den trygge- og den utprøvende syklisten. Voksne har også godt av å få prøvd sine ferdigheter i løypa. Den står til disposisjon!

Løypa har kommet i stand som følge av et initiativ fra elevrådet. I den videre prosessen så har elevene deltatt i planleggingen.De har vært med og bestemt plassering og utforming. De har også skrevet søknader om støtte for å finansiere løypa. Sandvollan idrettslag, FAU ved skolen og DNBnor, gjennom sparebankstiftelsen, har bidratt til at prosjektet kunne realiseres. Elevene har også bidratt gjennom penger fra ”kartongkampen”.
Det har vært en forutsetning at vi har hatt et godt samarbeid med våre naboer og grunneiere. De har vist en velvilje og positivitet som har gjort det mulig å lage løypa, tusen takk for det.

Samtidig som vi har jobbet med løypa har vi utbedret bålplassen. Denne fremstår i dag som et ryddig og fint område.

Les mer om løypa og se flere bilder på sidene til Sandvollan skole.

 

Skjema