A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad barnehage

Lyngstad barnehage er en del av enheten Lyngstad skole og barnehage. Vi har to avdelinger; en i barnehagebygget og en i skolens lokaler.

I barnehagen har vi fokus på leken og hverdagsaktivitetene. Uteområdet, nærmiljøet og naturen blir brukt aktivt hele året. Vi ønsker å skape et godt psykososialt miljø for barna gjennom å arbeide med tilknytning, vennskap og voksenrollen.

 

Kontaktinformasjon:

 

Styrer: Bente Volan tlf. 45 25 85 86

bente.volan@inderoy.kommune.no

 

Avdeling Revkroken: Mobil 95 77 47 59

Avdeling Haukråka: Mobil 95 77 96 38

 

Planleggingsdager 2019-2020:

14. august 2019

29. november 2019

?

9. mars 2020

22.mai 2020

Tilretteleggingsdag 5. august 2019