error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad barnehage

Lyngstad barnehage

Lyngstad barnehage ligger på Kjerknesvågen i Inderøy kommune.

 

Det vi jobber mest med i år er:

- Inkluderende barnehage- og skolemiljø

- Ledelse

- Voksenrollen

- Natur og nærmiljø

 

Dere kan lese mer om satsingsområder og hva vi fokuserer på i Årsplanen vår.

Vi er i en omstillingsprosess med sammenslåing til Oppvekstsenter Vest (Lyngstad, Utøy og Mosvik skoler og Lyngstad og Utøy barnehager). Dette innebærer en del arbeid med organisasjonsutvikling, fem personalgrupper som skal bli til en, byggeprosess og arbeid med felles verdisyn og barnesyn mm. Det er en stor og spennende prosess som vil prege hverdagene, men hovedfokuset er at vi skal drive gode barehager og skoler fram til Oppvekstsenteret står ferdig.

 

Kontaktinformasjon:

 

Styrer: Bente Volan tlf. 45 25 85 86

bente.volan@inderoy.kommune.no

 

Avdeling Revkroken: Mobil 95 77 47 59

Avdeling Haukråka: Mobil 95 77 96 38

 

Planleggingsdager 2020-2021:

12. august 2020

23. november 2020

19. mars 2021

14. mai 2021

Planleggingsdag i juni 2021 (dato kommer)

Sommerstengt i uke 28, 29, 30 og 31

Skjema