error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vinter januar 2010 001

Lyngstad skole og barnehage - en gyllen mulighet.

Lyngstad skole og barnehage ligger vakkert plassert mellom gårder, skog og knauser på nordvestsiden av Inderøya. I gangavstand finner vi Beitstadfjorden med havna på Kjerknesvågen hvor jekta ”Pauline” nå har fast base. Enheten består av barnehage, SFO og skole. Rektor er enhetsleder. Styrer i barnehagen har det administrative ansvaret for barnehage og SFO.

Lyngstad barnehage

 

 

Lyngstad barnehage har én avdeling. Lyngstad skole er en 3-delt barneskole. Avdelingene er plassert i umiddelbar nærhet av hverandre, og det samarbeides om både rombruk, utstyr, personalressurser og pedagogiske opplegg.

Arbeidet ved enheten preges av aktivitet og romslighet. Det er et tett og godt samarbeid mellom ansatte, foresatte og nærmiljøet forøvrig.

Lyngstad skole

 

Vi ønsker at hver enkelt skal bli sett og oppleve å lykkes. Derfor har vi valgt visjonen "En gyllen mulighet". Holdningen som ligger i visjonen skal gjennomsyre alt vi gjør og alle valg vi tar.

Skjema