A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lyngstad skole

Lyngstad skole - med visjon om å gi alle en gyllen mulighet - ligger vakkert plassert mellom gårder, skog og knauser på nordvestsiden av Inderøya. I gangavstand finner vi kaiområdet på Kjerknesvågen.

 

Kontaktinformajson:

Rektor/enhetsleder: Ann Kristin Gamlemshaug, 47 45 96 57

Ann.Kristin.Gamlemshaug@inderoy.kommune.no

 

Personalrom 74 60 08 55

SFO 40 44 89 10

AtB

Skoleskyss Inderøy kommune

Trøndelag fylkeskommune behandler søknader om skoleskyss. Alle som har rett på skyss jfr. sin bostedsadresse blir av kommunen lagt inn som elever med skyssbehov hos ATB.

Skoleskyss grunnskole - ATB

Unntak er elever som søker fri skoleskyss på andre grunnlag. Ta kontakt med kommunen for avklaring:

 


Oppdatert: 16.06.2020

Månedsbrev for januar 2018

Månedsbrevet finner du her


Oppdatert: 10.01.2018

Informasjon fra AtB ang. skoleskyss

Her finner du inforasjonsbrev fra AtB.

Merk: det er ingen endring for de elevene med ordinært busskort.

Åsmund Lyngstad tildeles KSs hedersmerke

Åsmund Lyngstad berømmet for lang og tro tjeneste

Vaktmester ved Lyngstad skole og barnehage igjennom 32 år, Åsmund Lyngstad, ble berømmet for lang og tro tjeneste med KSs hedersmerke, diplom og gaver fra kommunen ved rådmann Peter Ardon og kolleger.


Oppdatert: 21.09.2017

Skolemelk

Her kan du bestille skolemelk - Skolelyst


Oppdatert: 20.09.2017
Utdeling av hedersmerke og diplom til Gunvor Marit Ulvin Fossum

En stor takk til Gunvor Marie Ulvin Fossum

Stor takk til Gunvor Marit Ulvin Fossum for 32 årsinnsats som lærer ved Lyngstad skole.

Rektor Thomas Herstad overrakte diplom og hedersmerke.

Påskekafé

Påskekafé finner du her PDF document ODT document

SchoolBus_150x157

Skoleskyss

Skoleskyssen kjøres til samme tid som forrige skoleår.

SFO

Nye vedtekter SFO

Vedtektene i SFO var til behandling i kommunestyret. De nye vedtektene er gjeldende fra 1.august 2015. Merk endret åpningstid 07.30 - 16.00. Utover denne kjernetiden kan det avtales lengre oppholdstid, da i samarbeid med barnehagen.

De nye vedtektene. PDF document ODT document


Oppdatert: 07.12.2016