Lyngstad skole

Lyngstad skole

Lyngstad skole - med visjon om å gi alle en gyllen mulighet - ligger vakkert plassert mellom gårder, skog og knauser på nordvestsiden av Inderøya. I gangavstand finner vi kaiområdet på Kjerknesvågen.

 

Kontaktinformajson:

Rektor/enhetsleder: 

Åse Mari Hagen 975 43 543

Ase.Marie.Hagen@inderoy.kommune.no

 

 

Personalrom 74 60 08 55

SFO 40 44 89 10

Skjema