A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Voksne skaper vennskap på nett

MANIFEST MOT MOBBING

Manifest mot mobbing

I uke 36 (1. - 5. september 2014) deltar vi i kampanjen mot mobbing. Årets tema er vennskap på nett. Målet for kampanjen er å få flere voksne til å engasjere seg i barnas liv på nett og bidra til å fremme vennskap mellom barn og unge. I år går det derfor en ekstra utfordring til alle voksne om å logge seg på barnas liv.

Digital mobbing er et omfattende problem for barn og unge. Med ny teknologi kan krenkelser skje hele tiden, også uten at voksne legger merke til det. Livet på nett er viktig for barn, og det er mye som tyder på at digital mobbing oppleves som ekstra belastende fordi enda flere kan se de vonde kommentarene eller fravær av «likes».

Selv om voksne ikke kan alt om trender og teknikk, er de avgjørende for barn og unges trygghet og mestring i den digitale hverdagen. Vennskap motvirker mobbing, og alle voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for at vennskap kan oppstå. I år rettes oppmerksomheten ekstra mot voksnes tilstedeværelse på nett – i familien, på skolen, i barnehagen, på fritiden og i lokalmiljøet - for å fremme vennskap og hindre at barn og unge utsettes for digital mobbing.

 

Skjema