Muustrøparken2019_1

Oppstart på Vennskapsuka 2019

Markering i Muustrøparken 2. september

Elever på 6. og 7.trinn fra alle barneskolene, elever fra Inderøy ungdomsskole og elever fra Inderøy vid. skole markerte oppstart på Vennskapsuka 2019 sammen med ansatte i grunnskolen, ansatte på Inderøy vgs, ansatte fra familiesenteret, representanter fra barnehagene samt politi og ordfører, i Muustrøparken mandag 2.september.

Assisterende rådmann Randi Tessem ønsket velkommen til samlingen og deretter underholdt elever fra 3 MU, Ingeborg, Jaeb og Kaspar, som sang og spilte Fireflies av Owl City.

Elevrådsleder for ungdomsskolen, Simen Klev Reitan, og leder av ungdomsrådet/elevrådsleder fra videregående skole, Sofie Hopshaug-Bakke, holdt taler. Ungdommene framhevet blant annet betydningen av vennskap og betydningen av å hilse på hverandre – alltid.

Ordfører Ida Stuberg takket ungdommene for engasjementet og skrøt av bidragene fra elevrådslederne. Ida hadde i tillegg fokus på annerledeshet og viste bl.a. til talen kong Harald holdt for et par år siden.

Faste fellesinnslag på programmet var  Bli-med-dansen og Stopp - ikke mobb!-sangen som involverte hele forsamlingen.

 

Muustrøparken2019_3.jpg

 

Muustrøparken2019_2.jpg

Skjema