error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Inder%C3%B8y+flyndre+01

Markering i Muustrøparken 21.08.15

Vi inviterer elever, ansatte i skolen, foreldrerepresentanter, tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere til underskrivelse av

Manifest mot mobbing

fredag 21. august kl. 12.00-13.00 i Muustrøparken.                                               

Inderøy kommune har over år hatt fokus på det psykososiale miljøet for barn og unge. I 2009 ble Manifest mot mobbing underskrevet for første gang. Manifestet forpliktet alle som arbeidet med - og for - barn og unge til å jobbe aktivt forebyggende og motarbeide alle former for mobbing og utestengning. Ledere på alle nivå skulle ta ansvar og ha nulltoleranse for mobbing. Arbeidet skulle synliggjøres i planer, og det skulle etableres rutiner for forebygging og håndtering av mobbing.

Vi ønsker å videreføre Manifest mot mobbing og vil be følgende om å underskrive et nytt manifest: ordfører Ida Stuberg, leder i hovedutvalg Folk Ragnar Nossum, representanter fra kirken, politi, tillitsvalgte, idretten, Inderøy kommunale foreldreutvalg og Frivillig Inderøy.

VELKOMMEN!

DSCF0047.jpg

Skjema