Mellomarbeid, mellom første og andre lederutviklingssamling

Her er oppgaven vi skal jobbe med i ett møte før andre lederutviklingssamling

Skjema