error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Bergsli

Mindre endring reguleringsplan Bergsli boligområde

 

Forslag til mindre endring av reguleringsplan legges med dette ut på offentlig høring, jf. Plan- og bygningslovens § 12-14:

 

Planområdet er på Straumen, mellom Kvistadbakkan og Sakshaug gamle kirke.

Formålet er å legge til rette for en tettere bebyggelse/terrassehus. Omregulering medfører at deler av areal B1, innenfor grønn strek på bildet, får hevet grad av utnytting fra 30 % BYA til 50 % BYA og fjernet regulerte eiendomsgrenser.

Høringsfristen er 23. januar 2016.

Spørsmål/uttalelse sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til

postmottak@inderoy.kommune.no

Bergsli Planbeskrivelse

Bergsli revidert kart

Planbestemmelser 2016

 

Skjema