error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Kornaks

Torsdag 19. mars

Miniseminar og mobliseringsmøte

To store næringsarrangement i Inderøy torsdag 19. mars. Inderøy Næringsforening inviterer til Øyna der tema er "Rekrutering og frafall til yrkesfagene. Hva gjør vi?" På Gulburet blir det mobliseringsmøte for nye næringer og nye aktører.

Miniseminar Inderøy Næringsforening – «Rekruttering og frafall til yrkesfagene. Hva gjør vi?» på Øyna 19. mars kl. 18.45

Av de som starter yrkesfagutdanning, er det en tredel som ikke fullfører første skoleår.

Også bedriftene på Inderøy merker nå frafall fra yrkesfag - alt fra bygge- til restaurantbransjen. Det blir stadig vanskeligere å få tak i fagutdannede arbeidstakere og det er utfordrende å beholde de som starter. Det er være mange årsaker. Opplæringstilbudet, lærlingeordning, antall læreplasser, status.  På årets miniseminar belyser vi problemstillingen sett fra ulike ståsted og får en oversikt over tiltak som gjøres for å bedre på situasjonen. Vi håper også på en god diskusjon i hvilke tiltak man selv kan gjøre. Velkommen til Øyna 19. mars.

Progam Miniseminar 2015.pdf

 

Mobiliseringsmøte – nye næringer, på Gulburet  torsdag 19. mars kl 16.30.

Inderøy har hatt en fantastisk utvikling innen reiselivet det siste 10-året, takket være mange dyktige bedrifter som har satt seg rundt samme bord, planlagt og løftet hverandre. Gjennom Innovasjon Norge sin reiselivsundersøkelse er det avdekket av Trøndelag har de mest fornøgde kundene generelt sett, de er yngre enn i resten av landet og 64% (2013) av de besøkende oppgav at lokalmat og drikke var en viktig del av opplevelsen. Så omtales Trøndelag av andre som lokalmatregion nr 1. Dette burde gi oss nye muligheter samtidig som det er viktig at vi utvikler videre det vi har. Vi mener det er plass for flere lokale aktører og at det er nødvendig at nye bedrifter kommer på banen.  Derfor ønsker vi nå å sette temaet på dagsorden og gi deg en lavterskelmulighet til å lufte din nye forretningside med ulike personer i virkemiddelapparatet.  Velkommen til Gulburet 19. mars.

Program Mobliseringsmøte

Link for påmelding:

http://matnavet.eventweb.no/MLS/Web.nsf/ShowEvent3?OpenForm&ID=96BDB6C54383E153C1257DF2002B0CE0

 

 

Skjema