error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Møte for foresatte med elever i 1. klasse i Inderøy

Mandag 20. august inviterte rådmannen til et møte i AKSET for alle foresatte med elever i 1. klasse i Inderøy.

Assisterende rådmann Randi Tessem ønsket velkommen til møtet, og innledet samlingen med å presentere alle rektorene på barneskolene i kommunen. Videre redegjorde kommunepsykolog Nina Hermann for hvilke fagpersoner som deltar i familiesenteret, og leder for Inderøy kommunale foreldreutvalg (IKFU), Ragnar Ørdal, presenterte utvalgets arbeid p.t.

Kommunepsykolog Nina Hermann foredro deretter om hvordan foresatte kan bidra til å støtte opp om skolebarnets utvikling. Dette med utgangspunkt i at en av oppvekstområdets fokusområder framover, er livsmestring.

Avslutningsvis informerte assisterende rådmann Randi Tessem om Inderøyskolen og pågående arbeid på oppvekstområdet.

Oppmøtet fra foreldre/foresatte var meget bra, og rådmannen ser for seg at dette blir en fast årlig samling etter å ha gjennomført dette to år på rad.

 

Kommunepsykolog Nina Hermann

Kommunepsykolog Nina Hermann

Skjema