Møteplan 2022

Politiske møter starter kl. 09.00. Møter i kommunestyret holdes fortrinnsvis i AKSET Kultur- og skolesamfunn, øvrige politiske møter holdes på Inderøy Rådhus.

 

Utvalg  Jan   Feb   Mar   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret   7 Tema 7     20     5 Tema 3, 31   12
Formannskap

1321

18   1 6 3   26 23 21 18, 28  
Hovedutvalg natur 17 14 28   2, 30     22 19 17 14  
Hovedutvalg folk 18 15 29   3, 31     23 20 18 15  
Administrasjonsutvalg (ADU) 21 18   1 6     26 23 21 18  
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 28   24     16     9   10 16
Eldres råd   11     25       16   11  

Råd for likestilling av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne

  11     25       16   11  
Kontrollutvalg     14   11     31     2  

Trafikksikkerhetsutvalg

10 3 3 7 5 2     1 6 3  
Ungdomsrådet 17 1 29 26 24 14            
Valgstyre                        
Utvalg for lokale stedsnavn                        

 

Link til innkalling/protokoller vil bli lagt på dato fortløpende. Innsynsmodul politiske utvalg finnes her.

Innherred regionråd: Klikk her for å se møteinnkallinger og møteprotokoller.

Skjema