A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Møteplan 2022

Politiske møter starter kl. 09.00. Møter i kommunestyret holdes fortrinnsvis i AKSET Kultur- og skolesamfunn, øvrige politiske møter holdes på Inderøy Rådhus.

 

Utvalg  Jan   Feb   Mar   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Des 
Kommunestyret   7 Tema 7 4   17     5 Tema 3, 31   12
Formannskap

1321

2, 18   1 6 3, 17, 22   26 1523 21 18, 28  
Hovedutvalg natur 17 14 28   2, 30 17   22 19 17 14  
Hovedutvalg folk 18 15 29   3, 31     23 20 18 15  
Administrasjonsutvalg (ADU) 21 18   1 6 3   26 23 21 18  
Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 28   24     16     9   10 16
Eldres råd   11     25       16   11  

Råd for likestilling av mennesker
med nedsatt funksjonsevne

  11     25       16   11  
Kontrollutvalg     14   11     31     2  

Trafikksikkerhetsutvalg

10 3     5         6 3  
Ungdomsrådet 17 1 29 26 24 14   22 19 17 21 12
Valgstyret                        
Utvalg for lokale stedsnavn       28                

 

Link til innkalling/protokoller vil bli lagt på dato fortløpende. Innsynsmodul politiske utvalg finnes her.

Innherred regionråd: Klikk her for å se møteinnkallinger og møteprotokoller. Gå direkte til nettsiden til Innherred regionråd, klikk her.

Skjema