Møteplan politiske møter 2011

2010-12-08

21.10.11: Ekstra møter i Natur og Folk i Nye Inderøy
14.10.11: Møter i AMU, Rådet for funksjonshemmede og Eldrerådet lagt inn
12.04.11: Møte i valgstyret fastsatt til 12.mai kl. 10.00
14.01.11: Det blir ikke møte i valgstyret 1.februar 2011 - møtet i fellesnemndas arbeidsutvalg flyttes derfor fra 1. til 2.februar kl. 08.-09.00.
12.01.11: Møtested for politiske møter endret fra samfunnshuset til Inderøyheimen 3.etg.

Møteplan administrative møter 2011

2010-12-08

22.11.11: Møter i adm. styringsgruppe og prosjektgruppemøte utgår
21.10.11: Møtet i HTV 28.10.11 utgår - nytt møte 04.11.11
14.10.11: Møtet i Forum for verneombud 25.11.11 utgår
29.09.11: Nye møtedatoer adm. styringsgruppe, prosjektledere og ledere
13.05.05: Nye møtedatoer for møter i HTV-forum og for verneombud i juni
05.05.11: Nye møtedatoer i administrativ styringsgruppe og prosjekledergruppe i mai og juni