error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

18.08.09

Møtereferat Ungdomsrådet

Ungdomsrådsmøte 18.08.09
Tilstede: Karoline, Vanja, Atle, Linn M., Ida Lise, Ida S. Hildegun og Silje. Frida hadde meldt forfall.

1. Demokratimesterskapet
UR tar initiativ til å få oppslag i Inderøyningen for å oppfordre innbyggere til å stemme ved valget.
UR møter Inderøyningen i matpause i morgen. Informere om demokratimesterskapet. Målsetting: Å få til et oppslag i avisa alle fredager før valget. Urådet møtes i matpause hver mandag før valget og planlegger innspill.

2. Vedtekter ungdomsrådet
Rekruttering av kandidater på videregående-nivå ved valg ble diskutert. Det er lett for at det blir bare elever fra Inderøy Videregående i og med at det er elevrådet der som står for valget.
Vedtak: Vedtektene for ungdomsrådet tas opp til evaluering etter at ungdomskonferansen er gjennomført.

3. Ungdomskonferanse
Ny dato: onsdag 21. Oktober
UR har vært i kontakt med elevrådene for ungdomsskolen og IVGS for å få invitere til samarbeid om ungdomskonferansen. Liten respons fra begge rådene. NTBUR er ikke forespurt, og det var usikkerhet om de skal spørres. Det kom frem i møtet et forslag om å ha et internasjonalt tema på konferansen. Mål: Få ungdom mer opptatt av internasjonale spørsmål. Tema: Ungdom og Internasjonalt engasjement. Underpunkter: – miljø, - solidaritet, - supermakt
Vedtak: Tema som foreslått ovenfor vedtatt. Ida tar kontakt med Jacob Thompsen på FN linja, Sund og spør om de kan være med å gjennomføre konferansen i lag med oss, eventuelt ha ansvar for å kjøre prosessen. Ida L og Silje bestiller salen i kulturhuset. Det utpekes noen til å ha ansvar for underholdning når vi har klart hvem som skal lede prosessen

4. Logo
Vi har fått et forslag, men det falt ikke i smak.
Vedtak: Silje og Karoline forespør noen ungdommer som ble foreslått på møtet eller medielinja på Levanger Videregående. Det er satt av kr 2000 til utarbeidelse av logo med grafisk design og en mal til plakater som skal sendes ut fra ungdomsrådet

5. Kommunens hjemmesider, ungdom
Hildegun har glemt å snakke med IT lærling om hjelp til å få inn en presentasjon av ungdomsrådet under punkt ungdom. Hun gjør dette før neste møte.

NESTE MØTE: Mandag 26. August kl 18.00 på e@


Hildegun Nordli
Sekretær

Skjema