https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Søknader skal leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Der finnes også utfyllende informasjon over hva dere må gjøre før dere søker, og veiledning til selve søknadsprosessen. Lotteritilsynets nettside.

Vær obs på at ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet. Vi anbefaler derfor at dere setter dere godt inn i ordningen før dere søker.

Skjema