error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Mulighetenes landbruk

Mulighetenes landbruk

 

 

 

 

 

 

 

Delprosjekt (2011-2013) med målsetting om å bidra til å opprettholde og øke verdiskapningen som landbruket i kommunen står for med rekruttering som fokus.

Konklusjoner fra prosjektrapport:

  • Flere utbygginger på melk, ammeku og oksefjøs i perioden.
  • Flere utbygginger og påbygg, spesielt i tilknyttening til ammekuproduksjon er blitt gjort.
  • Det er fortsatt utfordringer innen fornying og utvidelse av driftsapparatet, knyttet til hvorvidt neste generasjon har mulighet el. ønske om å overta bruk; økonomi, investeringsnivå og produksjonsomfang, samt tilgang på leiejord, dyrkbar jord og kvote.
  • Fagmøter innen fornying, utvidelse og generasjonsskifte har hatt positiv effekt.
  • Viktig å ha fokus på gårdbrukernes kompetanse, spesielt innen bedriftsledelse, økonomi, agronomi og husdyrsproduksjon.
  • Delprosjektet har løftet yrket og hevet motivasjonen for gårdbrukerne.

Veien videre:

Inderøy kommune ønsker å fortsette arbeidet og nå et mål om økt matproduksjon på 1,5 prosent i året fram mot 2030. Enhet næring og miljø har derfor initiert et nytt prosjekt.

Forprosjektet, som ble startet opp i mars 2015, blir kjørt av Inderøy kommune i samarbeid med landbruksrådet som blir styringsgruppe. Dersom forprosjektet lykkes, startes det opp et større prosjekt fra høsten 2015.

Skjema