A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Invest-ordførere og representanter fra Stiklestad Nasjonale kultursenter på Pauline Foto: Kåre Bjerkan_260x195

Uro og harme i Investkommunene

Museumstilskudd til Pauline halveres

Investkommunene Verran, Steinkjer og Inderøy har et felles sterkt engasjement for Jekta Pauline.
Da det nærmest ved en tilfeldighet ble kjent at tilskuddet for 2011 skulle halveres ble det trommet sammen til krisemøte.
 

Med på møtet var Per Steinar Raaen og Martin Hynne  fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter(SNK) foruten ordførerne i Verran,Steinkjer, Mosvik og Inderøy kommune
Kjell Ole Fossum representert driverne Jekt og Fjordnemnda i Inderøy Museums og Historielag.

Fra kommunene kom det frem meget sterk kritikk på at bidraget gjennom Stiklestad Nasjonale Kultursenter er halvert fra 2010 tili 2011 og er på kr 200.000.

Dette er langt unna det som var forutsetningene før konsolideringen, sa ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram. Steinkjer alene bidrog med kr 300.000 direkte til Pauline før det ble en del av kommunens bidrag til SNK. Dette er en trussel for den posetive frivilligheten som er knytt til Jekta Pauline, sa Gram.

Kjell Ole Fossum som representert driverne og de frivillige rundt Pauline var enig i dette. Det er behov for langt større bevilgninger og vi trenger forpliktende forutsigbarhet fra eierne, sa Fossum.

Ordfører i Inderøy Ole Tronstad var kanskje enda skarpere i sin kritikk. Det som har skjedd med budsjettet i 2011 er en tillitskrise som rokker ved fundamentet for hele SNK, sa Tronstad.

Per Steinar Raaen fra SNK beklaget at styret måtte foreta kutt i budjettene for 2011 i sluttfasen. Han pekte på at styret i selskapet må vurdere den totale økonomien for selskapet. Underskudd i 2010 gjør at det er behov for spesielle grep i 2011, men vi regner med at dette er et unntaksår. Han pekte også på at det har vært en reell nedgang i overføringene fra staten og at dette er en utfordring for selskapet.

Invest-ordførerene ga uttrykk av at de er opptatt av Pauline og vil følge opp sakene i senere samarbeidsmøter.

Skjema