error_outline
15. januar kl. 14:40

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
babysang

Et gratis tilbud til barn fra 0-8 måneder og deres nærmeste voksne.

Musikk fra livets begynnelse

Samarbeid  med Inderøy kulturskole.

Når: Tirsdager fra klokka 10.45 -11.30. Avlyst foreløpig pga smittesituasjonen i kommunen.

Sted:Inderøy helsestasjon

OBS! På grunn av smittevernhensyn ber vi om at dere ikke møter ved symptom på luftveisinfeksjon.

Kun en forelder kan møte sammen med barnet.

For å kunne ivareta smittevernhensyn må vi dessverre begrense tilbudet til å gjelde 0-8 mnd.( Det blir vanskelig å holde avstand for de voksne når barna begynner å bevege seg omkring).

Vi blir også nødt til å ha påmelding pga plassen.

Påmelding mandagen før tlf.74600846 

 

 

 

Kom med den stemmen du har, det kreves ingen forkunnskaper.Mor og far har de vakreste stemmene i verden!

 

 

http://www.musikkfralivetsbegynnelse.no/

Skjema