error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Musikk og sang

nybegynnerkonsert 30 10 07 001 piano Mål: Kulturskolen vil at den enkelte elev skal få lære å spille et instrument ut fra egne forutsetninger, slik at eleven får en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet. Gleden ved å uttrykke seg gjennom sang og musikk er et viktig mål.

Organisering/innhold: Innhold og progresjon legges opp slik at den er tilpasset den enkelte elevs kreativitet og evner. Eleven møter til undervisning en gang i uken. Innimellom blir undervisningen organisert i grupper for samspill, kammermusikk eller tverrfaglig samarbeid.

Elevene må ha tilfredsstillende instrumenter å øve på hjemme.Kulturskolen har strykeinstrumenter og gitarer til utleie.

Konserter og forestillinger foregår i Inderøy kulturhus, i kirka og på andre arenaer i kommunen

MUSIKK

Strykekvintett klassiske perler 28 04 09 042STRYKEINSTRUMENTER
 
Mini-fiolin
Målgruppe: Førskolebarn sammen med foreldre.
Organisering: I mindre grupper med en eller to lærere etter størrelsen på gruppa.
Fioliner tilpasset elevens størrelse kan leies.

Mål/Innhold: Nybegynneropplæringen er notefri og bygger på Suzuki’s fiolinpedagogikk

der innlæringen skjer gjennom lek og bruk av gehøret.

 
 
 
Fiolin, Bratsj, Cello
Målgruppe: Fra 8 år
Organisering: 1-3 pr gruppe. Ønskelig med deltakelse i orkester etter 1-2 år
Mål/innhold: Beherske instrumentet godt, delta i samspill både i orkester, band og kammergrupper.
Utvikle selvstendighet, gode notekunnskaper og ikke minst glede ved å musisere.
Være med på kulturskolens produksjoner og konserter ellers i lokalsamfunnet.

Strykeorkester
I tillegg til ordinære instrumentaltimer kan strykeelevene være med i kulturskolens strykeorkester eller samspillgrupper.
 
TANGENT
Piano/keyboard/el-orgel/kirkeorel
Målgruppe: Fra 7-8 årsalderen
Organisering: Nybegynnerundervisning foregår gjerne i grupper på 2 satt sammen etter alder og nivå.
Viderekommende har gjerne individuelle timer.
I perioder blir timene omorganisert for at eleven skal få trening i samspill og akkompagnement.
Mål/Innhold: Et hovedmål med undervisningen er at eleven skal utvikle gode ferdigheter på instrumentet med mestring,
glede og trygghet som en viktig forutsetning. I undervisningen legges det vekt på å oppøve et godt g-hør,
en god rytmesans og musikalitet i tillegg til god teknikk, notekunnskap og besifringsspill.
Som en del av undervisningen legges det til rette for at eleven får trening i å opptre for et publikum alene og i samspill med andre.
 
 
keyboard.bmp 
GITAR
Klassisk gitar
Målgruppe: 9 år og oppover
Organisering: Gruppeundervisning. 
Samspill i små, og av og til litt større grupper.  
Mål/Innhold:
 
El-gitar
Målgruppe: Fra 9 år og oppover
Organisering: opplæring individuelt og i grupper
Mål/Innhold: Elevene vil få opplæring i å spille etter akkordskjema og notasjon som tabulatur. Det vil bli gehørbasert undervisning der vi kommer innom akkordskjema, ulike skala, rytmikk og improvisasjon. Målsettingen er at gitarelevene skal oppleve trivsel og mestring gjennom undervisningen. De skal også oppleve tilstrekkelighet, musikkglede og få mulighet til å utvikle sine ferdigheter. De skal få mulighet til å få erfaring ved å opptre foran et publikum. 
 
El-bass
Målgruppe: Fra 9 år og oppover. Merk: elever i alderen 10 - 12 år trenger instrumenter i 1/2 - 3/4 størrelse til å begynne med. Disse fåes kjøpt på de fleste instrumentforetninger og koster vanligvis mellom 1500 og 2000 kr. De er forholdsvis enkle å selge videre når eleven har vokst fra dem og vil bytte, gjerne i 13-årsalderen.

Organisering: Elevene mottar undervisning enkeltvis en halv skoletime (22,5 min) i uka.                               Mål/Innhold: Vi fokuserer på grunnleggende teknikk på instrumentet samt grunnleggende musikkforståelse.Vi jobber i hovedsak med inspilt musikk slik at elevene i størst mulig grad kan øve etter opptak av ordentlige band og spille som om han/hun er en del av bandet. Denne typen øving oppleves av de fleste elever som mer motiverende og meningsfylt enn å øve på "tørre skalaøvelser" etc.  Vi lærer også om grunnleggende musikkteori (notenavn, akkorder, skalaer osv) selv om undervisningen i hovedsak er basert på gehør fremfor noter.

Slagverk
Målgruppe:  IMG 0626
Organisering:
Mål/innhold: 
 
 
Tverrfløyte
Målgruppe:
Organisering:
Mål/innhold: 
 
 
 
 
IMG 0723  
Barnekor
Målgruppe:I barnekoret er alle barn fra 7år og oppover velkommen til å være med i et trygt sosialt fellesskap. Mål/Innhold: I barnekoret øver vi på å lytte til hverandre samtidig som vi synger. Vi synger alt mulig fra barnesanger og folkemusikk til jazz og pop. Vi har gjort mye artig til nå; sunget i bryllup og på mange konserter, vært med på konsertturné, sunget med Mai Britt Andersen, og har sunget for kongen og dronningen. Bli med da vel! Organisering: Ukentlige korøvelser 
 
Sang solo
IMG 0718 Målgruppe: Vi anbefaler sangtimer fra 12 års alderen. Organisering: Ukentlige individuelle timer.
Mål/Innhold: I sangtimene får du hjelp til å utvikle stemmen din på en sunn og naturlig måte. Du lærer hvordan du varmer opp og bruker stemmen i ulike sangtyper/genre og hvordan du kan tolke og formidle teksten i en sang. Det arrangeres samspill/ -sang (i sanggrupper eller band) og trenes på mikrofonbruk. Som en del av undervisningen, får man trening i å opptrer på konserter, og hvordan man bør oppføre seg på scene. 
 

Skjema