error_outline
03. desember kl. 16:09

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Musikk-vitamin 2017

Musikk-vitamin 2017, trinn 1. Et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt i Inderøy kommune støttet av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

I forbindelse med oppstart av Musikk-vitamin 2017- trinn 1, ble det fredag 1. september avholdt fagøkt  for ansatte ved Inderøyheimen, Mosvik sykehjem og Inderøy kulturskole. Fra Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg deltok lege Hanne Berg. Fokus var bruk av ulike former for musikkbasert miljøbehandling for mennesker rammet av demens.

Musikk-vitamin 2017- trinn 1 er et prosjekt som vil kunne bidra til relevant innovasjon for å møte samfunnets fremtidige behov innen omsorgssektoren. Nettverksbygging innad i kommunen, og mellom landets øvrige kommuner, samt å knytte til seg det nasjonale kompetansesenteret for kultur, helse og omsorg på Levanger, vil sikre at også andre kan dra nytte av de erfaringene som er gjort i dette prosjektet. Målet er at forskningsmiljøene skal se prosjektet som attraktivt, og med det sikre det videre spredningsarbeidet. Den viktigste indikatoren for suksess vil uansett være den enkelte beboer på institusjonene. Musikk-vitamin skal gi den enkelte nettopp det, et vitamintilskudd for økt livskvalitet og velvære, og å mobilisere den enkelte beboers egne ressurser.

 

Musikk-vitamin 2017.jpg

Fra venstre: Evy Jacobsen, Silje Karlsen, Ruth Henny Sandstad, Anna Rennemo, Randi Stavrum, Hanne Lassen og Hanne Berg (Foto: Inderøy kulturskole)

 

Skjema