error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Nærings- og industriutvikling

Næringsutvkling

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting om vekst i sysselsettingen i Inderøy på 10 prosent.

Anbefalinger og konklusjoner:

  • Kommunen må øke sin operative virksomhet opp mot bedriftene og stimulere til knoppskyting.
  • Lensmyra (300 da) på Røra skal satses på i henhold til strategisk næringsplan. Planer om ny E6 gjennom Røra gjør at et forprosjekt er midlertidig utsatt, men det er likevel politisk ønske om å utarbeide en reguleringsplan for Lensmyra el. deler av området.
  • Sundsøya bør i mellomtiden prioriteres som mulig næringsareal i kommunen.

Veien videre:

Prosjektleder for “Inderøy 2020” anbefaler oppstart av et eget prosjekt som fortsetter arbeidet med næringsutvikling i kommunen og hvor styringsgruppen består av politikere og næringslivsrepresentanter.

Det anbefales at det bør tenkes regionalt, med sterk anmodning om å gjenoppta strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen.

Skjema