error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Næringsklynge for kreative næringer i Inderøy

På vegne av Inderøy Kommune og Tindved Kulturhage AS inviteres det til et informasjonsmøte vedrørende en mulig etablering av en næringsklynge i Inderøy Kommune innenfor kreative næringer.

En næringsklynge er et felles miljø der bedrifter samhandler for økt utvikling og vekst for sin egen bedrift og for næringen som sådan i det aktuelle området. Et slikt miljø vil være samlokalisert i egne lokaler, men det er ikke et krav å flytte inn med fast kontor for å bli en del av en næringsklynge. Det er mange fordeler med å være en del av en næringsklynge. Tindved Kulturhage AS er en del av Siva sitt næringshageprogram. Det vil i praksis si at bedrifter som er en del av vårt nettverk kan få tilgang på økonomisk støtte via næringshageprogrammet. Vi vil informere om dette på vårt møte, samt legge frem andre gode grunner til å arbeide sammen i en næringsklynge.

Tindved Kulturhage AS er et selskap tilhørende i Verdal Kommune. Der har vi en næringshage med 25 bedrifter. I tillegg drifter vi en avdeling i Levanger spesialisert innenfor film og TV produksjon. Tindved har totalt 35 bedrifter i nettverket pr. dato. Bedriftene er lokalisert i hele Nord-Trøndelag med hovedvekt på Innherred.

Hvem er det så som kan være med i en slik klynge? Definisjonen på kreative næringer er bred. Her er en del av de mest aktuelle bransjene: musikk, teater, bøker, film, lyd/lys, reiseliv, småskala mat/drikke, arkitekter, reklame og kommunikasjon, design, tv/radio, foto +++

Vi ønsker nå velkommen til et informasjonsmøte der vi ønsker å kartlegge muligheten for å etablere en slik næringsklynge i Inderøy.

Møtet finner sted i Inderøy rådhus mandag 18. april kl. 18:30.

Skulle du være forhindret fra å delta i selve møtet, så ta kontakt med undertegnede for nærmere informasjon om prosjektet.

Velkommen skal du/dere være!

 

Med vennlig hilsen

 

Leif Terje Nilsen

Daglig leder

Tindved Kulturhage AS

Tlf: 906 91923

Mail: leif.terje@tindved.no

 

Se den fullstendige invitasjonen PDF document ODT document .

Skjema