A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Burdir logo

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Det finner du her. Søknadsfrist 2. desember.

Søknadsfrist og mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

Det er gjort vesentlige endringer fra 2016. Les mer om de viktigste endringene her. Les hele regelverket (Rundskriv 01/2017).

Etter søknadsfristens utløp mottar Inderøy kommune alle søknader som gjelder vår kommune, og foretar en vurdering og prioritering.

Skjema