Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 8. desember 2017. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 15. november 2017.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler

 

Les mer på bufdir

Skjema