error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Navnesak

Utvalg for lokale stedsnavn har i møte 09.02.2015 gjort følgende vedtak;

PS 1/16 Plassnavn på Straumen

  1. Limsteinplassen

  2. Limomnvegen

  3. Vaggplassen

  4. Nilsplassen

  5. Kolhagan

  6. Herman Løchens plass

Navnesak[1].jpg

 

PS 2/16 Nye vegnavn Vikan/Sandvollan (nytt hytteområde under planlegging)

  • Følgende navn kan benyttes; Vikanmarka, Vikantoppen, Vikanhalla, Vikanbakken

 

PS 4/16 Nye vegnavn Lensmyra/Røra

  • Nordre Lensmyrvegen for eksisterende veg. Søndre Lensmyrvegen for ny planlagt veg.

 

PS 5/16 Endring av vegnavn

  • Tidligere vedtatt navn Litl-Grandevegen endres til Litj-Grandevegen.

 

PS 6/16 Endring av vegnavn

  • Tidligere vedtatt navn Verrabotnvegen endres til Meltingvegen. (Navnet Verrabotnvegen vil bli benyttet av Verran kommune for strekningen Verrabotn til Rissa grense).

 

Klageadgang iht. Stadnamnlovens § 10, 1. ledd. Klage sendes til Inderøy kommune, Vennaliv. 7, 7670 INDERØY eller postmottak@inderoy.kommune.no 
Klagefrist: 1. april 2016.

Skjema