Trygve Wannebo

Ny ansvarlig for næringsutvikling i Inderøy kommune

Trygve Wannebo, bosatt i Sparbu, er ansatt som ny næringsansvarlig i Inderøy kommune

Trygve Wannebo har en allsidig næringsbakgrunn fra privat næringsliv  og har de siste år vært ansatt som næringssjef i Verran kommune.

Han vil i utgangspunktet tiltre stillingen medio mai.

Vi ønsker Trygve hjertelig velkommen til Inderøy kommune !

 

 

 

Skjema