error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
tomler opp

Flere enheter er slått sammen til en enhet fra mars 2009

Ny enhet for helse- rehabilitering og barnevern

 I den nye enheten inngår:

HVA HVOR TELF
Helsesøstertjenesten Helsehuset 74124320
Legetjenesten Helsehuset  74124300
Støttekontakt og avlastningsbolig Helsehuset  74124314
Psykisk helse Sokkelen Inderøyheimen  74124318
Fysioterapi/rehabilitering og Hyggestua Inderøyheimen  74124399
Barnevern Helsehuset  74124310
Et sted å være Leiringen 5 74124348
Ungdomstilbudet ved internettkafeen e@ E@  74155880

Bente Molde er tilsatt som ny leder av enheten. Hun startet opp i stillingen 02.03.2009 og vil ha kontor på Helsehuset.

 

Skjema