Informasjon fra Statens Kartverk

2011-12-16
Endringer i matrikkelen gjennomføres i nyttårshelga

Kontaktinformasjon ny kommune

2011-12-02
De geografiske områdene for de gamle kommunene beholder sitt postnummer – 7690 Mosvik og 7670 Inderøy
Brua i TA 27

Nye gårdsnummer i Mosvik

2011-11-30
Det legges til 300 til alle gårdsnummer i Mosvik

1756 Inderøy har fått organisasjonsnummer

2011-10-28

Den nye kommunen, 1756 Inderøy, har fått tildelt organisasjonsnummer 997 391 853 (hovednummer). Organisasjonsnummeret skal benyttes når ny kommune blir etablert fra 1.januar 2012.

Kommunevåpen begge kommuner

"Flyndra" valgt som kommunevåpen for 1756 Inderøy

2011-03-10

Fellesnemnda har i møtet 9.mars 2011 vedtatt kommunevåpen og profilering av ny kommune. I samme sak ble også "taraxacum officinale" vedtatt som kommuneblomst for 1756 Inderøy.

Ledere_300x225

Nye ledere i 1756 Inderøy er på plass

2011-02-18
Rådmannen har etter drøftinger med tillitsvalgte innplassert kommunalsjef, ledere og rådgivere i ny kommune.