error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Soloppgang under Skarnsundbrua.

Ny næringsplan - høring planprogram

Formannskapet i Inderøy vedtok 18.4.2012 oppstart av arbeidet med Strategisk næringsplan for Inderøy kommune. Forslag til planprogram for Strategisk næringsplan i Inderøy kommune 2012 – 2025 legges med dette ut til offentlig ettersyn, jamfør plan- og bygningslovens § 4.1.

Inderøy kommune ønsker tilbakemeldinger på forslaget til planprogram og innspill til arbeidet med den nye næringsplanen. Forslaget til planprogram er også tilgjengelig i papirformat hos kundetorget på rådhuset.

Tilbakemeldinger/innspill sendes Inderøy kommune innen 4. juni 2012.

Skjema