error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Torhild Buran

Ny rektor på Sakshaug skole

Rådmannen har, etter en grundig prosess, rekruttert ny rektor på Sakshaug skole.

Ny rektor heter Torhild Buran og kommer fra stillingen som rektor ved Sandvollan skole.

 

Hun er 41 år og har bred arbeidserfaring, bla. snart tre år som rektor ved Sandvollan skole og lang erfaring som lærer i grunnskolen. Torhild har også tatt rektorutdanning som ble avsluttet i 2019.

Vi er veldig fornøyd med valget av ny rektor. Med Torhild har Sakshaug skole og Inderøy fått en dyktig leder som framover skal være med på å utvikle Inderøyskolen og AKSET-samarbeidet videre.

 

Det var i alt 10 søkere til stillingen. Seks kandidater ble vurdert som aktuelle til intervju.

Etter å ha gjennomført førstegangsintervju, ble tre godt kvalifiserte kandidater valgt ut til andregangsintervju.

 

Vi ønsker Torhild velkommen til Sakshaug skole!

Hun vil starte opp på Sakshaug skole i løpet av høsten etter en nærmere dialog med ass. rådmann.

 

Administrasjonen vil forholdsvis raskt sette i gang en prosess for tilsetning av ny rektor ved Sandvollan skole.

Skjema