Kirsti Wallum Alstad

Ny rektor ved Sandvollan skole

Det var mange godt kvalifiserte søkere på de ledige rektorstillingene i Inderøy, og etter en god og grundig prosess er det nå klart at ny rektor ved Sandvollan skole er Kirsti Wallum Alstad.  

Kirsti kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Skogn barne- og ungdomsskole i Levanger, og hun har også en solid bakgrunn som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.  

Kirsti starter i stillingen i løpet av høsten. Vi gleder oss nå til å få Kirsti med på laget, og til å samarbeide med henne til det beste for barn og unge i Inderøyskolen. Vi ønsker Kirsti hjertelig velkommen til Inderøy kommune. 

Skjema