A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Garasje

Nye byggeregler fra 1. juli

Fra ovennevnte dato kan en bygge en rekke mindre tiltak uten å søke.

Mer informasjon og en egen steg-for-steg veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet finner du på http://byggutenasoke.dibk.no/#/

Unntaket fra søknadsplikten gjelder kun når tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan mht. plassering, takvinkel og utnyttelsesgrad. Det må også være i tråd med annet lovverk mht. avstand til vei, jernbane og høyspentanlegg eller vann og avløpsledninger.

Disse forholdene har tiltakshaver selv ansvaret for å avklare før byggingen igangsettes.

Kommunen kan bidra med å gi råd før du skal bygge, men en muntlig avklaring fra kommunen vil selvfølgelig ikke gi samme rettsvern som en byggetillatelse. Det er ikke krav om formelt nabovarsel, men det anbefales å informere naboene om planlagt bygging på forhånd.

Det skal gis melding til kommunen i etterkant av byggingen slik at det kan registreres inn i matrikkelen og i grunnkartet. 

 

Skjema