error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

NYE SØKNADER, PERMISJONER OG OPPSIGELSE AV PLASS

Husk fristen 1.desember
 - dersom du vil søke om plass, si opp plassen, eller søke om permisjon fra kulturskolen,
gjeldende for våren 2009. 
 
Gå inn på søknadsskjema og informasjon om kulturskolens tilbud
 
Eller ta kontakt med oss på mail/tlf:
 
Oppsigelse av plass må skje skriftlig (send gjerne mail) innen fristen.

 

 

Husk fristen  1.desember
 
- dersom du vil søke om plass,  si opp plassen, eller søke om permisjon fra kulturskolen
gjeldende for våren 2009.
 
Gå inn på Søknadsskjema og informasjon om kulturskolens tilbud. 
Eller ta kontakt med oss på mail/tlf:

Oppsigelse av plass må skje skriftlig (send gjerne mail) innen fristen.

Skjema