Søknadsfrist, endringer eller oppsigelse av plass

Nytt kulturskolesemester

 Frist 01.12.09 for nye søkere,

endringer og oppsigelse
gjeldende for vårsemesteret 2010.
 
Søknadsskjema og mer info finner
du på kommunes hjemmeside:
http://www.inderoy.kommune.no
under kultur/kulturskole.
Eller ta kontakt med oss på mail/tlf:
reidun.huseth@inderoy.kommune.no
sigrid.bjerkan@inderoy.kommune.no

74 12 42 33 / 74 12 44 60

 

Skjema