error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Budsjett 2015 - Forside

Offentlig ettersyn budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan i møte 26. november 2014. Høringsfrist er 8. desember.

Formannskapets innstilling til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 inklusive gebyr- og betalingssatser m.m. er lagt ut til offentlig ettersyn.

Dokumentet finnes på kommunens hjemmeside og ved kommunens servicetorg og bibliotek.

Formannskapets innstilling finner du på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 26.11.14

Budsjettdokument.

Høringsfrist er 8. desember 2014:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

 

Skjema