error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 

Offentlig ettersyn budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019

Formannskapets innstilling til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 inklusive gebyr- og betalingssatser m.m. er lagt ut til offentlig ettersyn.

Dokumentet finnes på kommunens hjemmeside (se dokument i bunnen av artikkelen), og ved kommunens servicetorg.

Formannskapets innstilling kommer på kommunens hjemmeside - Innsyn - formannskapet 25.11.15


Høringsfrist er 8. desember 2015:
Skriftlig uttalelser sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller på epost til postmottak@inderoy.kommmune.no

Skjema