2015-03-19-15-22-07-783-palgau2

Offentlig ettersyn - nye omsorgsboliger på Nessjordet.

Inderøy kommune ved Hovedutvalg Natur har i møte den 16.03.2015 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet ut til offentlig ettersyn.
Området reguleres til nye kommunale omsorgsboliger og delvis til ordinære leiligheter. Området B1 ligger sør på Nessjordet, inntil og nord-vest for Krokvegen.
 
Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

Plankart    Planbeskrivelse   Reguleringsbestemmelser   ROS-analyse    Bygningskisser  Oversiktskart  Samlet saksutredning

Dokumentene er også tilgjengelig i servicetorget på Inderøy Rådhus.

Spørsmål til planene kan rettes til Inderøy kommune på tlf. 74124296.

Høringsfristen er 4. april 2015.

Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema