error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Hytte

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Forsell

Hovedutvalg Natur har i møte 4. mai vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Forsell i Mosvik ut til offentlig ettersyn.

I reguleringsforslaget foreslås det 8 nye hyttetomter og 7 nye tomter som kombinert bolig/hytte. I tillegg reguleres det inn et område for småbåthavn og utleiehytter.De gamle reguleringsplanene «Rønningsberga» og «Forsell og Brusveet» oppheves med den nye reguleringsplanen.

Spørsmål til planene kan rettes til Inderøy kommune på tlf. 74 12 42 96.

Høringsfristen er 24. juli 2015.

Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller til postmottak@inderoy.kommune.no.

 

Plandokumentene finnes på følgende lenker:

Plankart              Planbeskrivelse             Reguleringsbestemmelser        Vedtak

Kartlink  

Skjema