error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Jækthaugen

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Jekthaugen - Sandvollan

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har 31. august vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Jekthaugen på Sandvollan ut til offentlig ettersyn.

 

Planområdet omfatter to eksisterende ubebygde hyttetomter som fortettes til 5 hyttetomter. Planen omfatter også 2 eldre hytter.

 

Plandokumenter kan lastes ned fra følgende lenker:

 

Plankart   Planbestemmelser    Planbeskrivelse    Vedtak(saksutredning)    Kartlink

 

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes Inderøy kommune innen 20. november 2015.

Skjema