Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Mosvik sentrum

Inderøy kommune ved hovedutvalg Natur vedtok i møte den 26.01.15 å sende utkast til reguleringsplan for Mosvik sentrum på offentlig høring. Vedtaket er i henhold til Plan og bygningslovens § 12-10.

Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

Planbeskrivels m/Bestemmelser         Plankart            Vedtak

Planforslaget er også lagt inn i Kommunekart under valg "Planforslag"

 

Spørsmål til planen kan rettes til Inderøy kommune ved plan på tlf. 74124281 eller tlf. 74124296.

Høringsfristen settes til 20.mars 2015.

Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Skjema