error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Tjuvholet steinbrudd

Hovedutvalg Natur har i møte 26. januar vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Tjuvholet steinbrudd ut til offentlig ettersyn

Inderøy kommune ved hovedutvalg Natur vedtok i møte den 26.01.15 å sende utkast til reguleringsplan for Tjuvholet steinbrudd ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-10.

Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

Planbeskrivelse     Plankart       Reguleringsbestemmelser      Vedtak

Planforslaget er også lagt inn i Kommunekart under valg "Planforslag"

Spørsmål til planen kan rettes til Inderøy kommune ved plan på tlf. 74124281 eller tlf. 74124296.

Høringsfristen settes til 17. april 2015.

Uttalelser sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema