error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
Kommunevåpen for Inderøy

Offentlig ettersyn vedrørende valg gjort i kommunestyret 24.06.2016

I kommunestyret 24.06.2016 ble det gjort vedtak vedrørende valg av lagrettemedlemmer til Frostating lagmannsrett, meddommere til Inntrøndelag tingrett, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer til Inntrøndelag tingrett, medlemmer og møtefullmektiger til Inderøy forliksråd.

I vedtaket heter det: "Det tas forbehold om at vedtaket først er gyldig når de foretatte valg har ligget ute til offentlig ettersyn i 14 dager slik loven krever det, og uten at det er fremkommet merknader av betydning for de foretatte valg."

Se vedtaket her:
Vedtak i kommunestyret 24.06.2016 vedr. valg av lagrettemedlemmer Frostating lagmannsrett, meddommere til Inntrøndelag tingrett, jordskiftemeddommere, skjønnsmedlemmer til Inntrøndelag tingrett, medlemmer og møtefullmektiger til Inderøy forliksråd.

 

Vedtaket legges også ut for offentlig ettersyn i Servicetorget ved Inderøy Rådhus.

Innsigelser/merknader rettes til kommunen ved å sende e-post til postmottak@inderoy.kommune.no eller ved å ta kontakt på telefon 74124200.

Skjema