error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vikan Hyttefelt

REGULERINGSPLAN FOR VIKAN HYTTEFELT II

Offentlig høring

Hovedutvalg Natur i Inderøy kommune har i møte den 6. juni 2016 vedtatt å legge

reguleringsplanen for Vikan hyttefelt ut på offentlig høring.

Planområdet er lokalisert til Vikan på Kjerknesvågen og omfatter 41 nye hyttetomter, ny adkomstveg og småbåthavn for 40 båter.

Planforslaget legges ut i medhold til Plan og bygningslovens § 12- 10, behandling av reguleringsplan.

Spørsmål til planen kan rettes til Inderøy kommune v/ postmottak eller til Kristin B. Denstadli tlf. 74 12 42 96

Høringsfristen settes til 4. august 2016.

Uttalelsene sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Planbeskrivelse   

Planbestemmelser

Plankart

Saksbehandling

Skjema